SR EN 1536+A1:2015

Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Piloţi foraţi

Acest standard european stabilește principiile generale de execuție a piloților forați. Acest standard se referă la piloți și barete care sunt executați în teren prin săpare și sunt elemente structurale folosite pentru transferul încărcărilor și/sau limitarea deformațiilor. Acest standard se referă la piloți cu secțiune transversală circulară și la barete cu secțiuni transversale dreptunghiulare, T sau L sau oricare alte secțiuni transversale similare betonate într-o singură operațiune.

326,99 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 27.11.2015
Număr de pagini : 84
ICS : 93.020 Lucrari de terasament. Excavatii. Fundatii. Lucrari subterane
Comitet tehnic : 361 - Geotehnică

Relaţii cu alte standarde: