SR EN 1997-1:2004

Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale

Acest standard stabileste principiile si cerintele de baza pentru aspectele geotehnice ale proiectarii cladirilor si lucrarilor de constructii ingineresti.

520,41 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 15.12.2004
Data publicării : 16.12.2004
Data anulării : 30.03.2028
Număr de pagini : 160
ICS : 91.120.20 Acustica în cladiri. Izolatie fonica
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: