SR EN 1993-1-3:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate la rece

Standardul stabileşte cerinţele de proiectare pentru elementele structurale şi tablele de oţel cu pereţi subţiri formate la rece.

367,01 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.03.2007
Data publicării : 01.04.2007
Număr de pagini : 140
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii,91.080.13 Structuri de otel
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: