SR EN 1991-1-2:2004

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc

Standardul se aplică construcţiilor, luându-se în calcul o sarcină termică corespunzătoare construcţiei şi destinaţiei sale. Tratează acţiunile termice şi mecanice asupra structurii expuse la foc, destinată de a fi utilizată împreună cu părţile corespunzătoare calculului la foc din EN 1992 până la EN 1996 şi din EN 1999, care stabilesc regulile de calcul de rezistenţă la foc a structurilor. Totodată ia în considerare acţiunile termice legate de acţiunile termice nominale şi fizice. Anexele prezintă date suplimentare şi modele pentru acţiunile termice care se bazează pe fenomene fizice. Prezintă principiile generale ţi regulile de aplicare legate de acţiunile termice şi mecanice care se utilizează împreună cu EN 1990, EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 şi EN 1991-1-4

212,21 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.08.2004
Data publicării : 31.08.2004
Număr de pagini : 60
ICS : 13.220.50 Rezistenta la foc a materialelor si a elementelor de constructii,91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: