SR EN 1991-3:2007

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 3: Acţiuni induse de poduri rulante şi maşini

Standardul stabileşte încărcările utile (posibilităţi de modelare şi valori reprezentative) produse de poduri rulante la nivelul grinzilor de rulare şi de maşini staţionare, care includ atunci când este necesar şi influenţe dinamice, forţe de frânare şi demarare, precum şi forţe accidentale.

168,88 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.01.2007
Data publicării : 01.02.2007
Număr de pagini : 46
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: