SR EN 1993-1-9:2006

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseală

Standardul prescrie metodele de calcul ale rezistentei la oboseala pentru elemente si îmbinari supuse la încercari ciclice.

158,98 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 06.04.2006
Data publicării : 08.04.2006
Număr de pagini : 42
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii,91.080.13 Structuri de otel
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: