SR EN 1992-4:2019

Eurocod 2. Proiectarea structurilor de beton. Partea 4: Proiectarea prinderilor pentru beton

Acest standard european stabilește o metodă de proiectare pentru prinderile (conexiunea elementelor structurale și a elementelor nestructurale de componentele structurale), care servesc la transmiterea solicitărilor în beton. Această metodă de proiectare utilizează modele fizice care se bazează pe o combinație de încercări și analiză numerică în conformitate cu EN 1990:2002, 5.2. Reguli suplimentare pentru transmiterea solicitărilor de la elementele de prindere la reazemele elementului de beton sunt indicate în EN 1992 1 1 și în anexa A din acest standard.

367,01 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.02.2019
Număr de pagini : 136
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii,91.080.40 Structuri de beton
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: