SR EN 10210-2:2006

Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţii nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 2: Dimensiuni, toleranţe la dimensiuni şi caracteristici ale profilului

Standardul stabileşte toleranţecale, dimensiunile şi caracteristicile profilelor cave finisate la cald cu secţiune circulară, pătrată, dreptunghiulară şi eliptică, utilizate în construcţii.

162,60 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.10.2006
Data publicării : 02.11.2006
Data anulării : 30.09.2019
Număr de pagini : 32
ICS : 77.140.75 Tevi si tuburi din otel pentru utilizari speciale
Comitet tehnic : 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Relaţii cu alte standarde: