SR EN 1997-1:2004/A1:2014

Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale

Acest amendament aduce modificări la: Cuprins, Anexa naţională la EN 1997-1, 1.1.2, 1.2, 1.6, Secţiunea 8, Secţiunea 9, 10.2, 11.4, titlul Anexei A şi A1, A.3.3.4, A.4, A.5, B.3.

140,82 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 19.12.2014
Data anulării : 30.03.2028
Număr de pagini : 22
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii,93.020 Lucrari de terasament. Excavatii. Fundatii. Lucrari subterane
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: