SR EN 1991-1-4:2006

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale - Acţiuni ale vântului

Acest standard stabileşte modul de determinare a acţiunii naturale a vântului pentru proiectarea structurilor clădirilor şi lucrărilor de construcţii inginereşti pentru fiecare zonă afectată de aceste încărcări. Aceasta include întreaga structură sau părţi ale structurii sau elemente ataşate structurii, de exemplu componente, pereţi cortină, dispozitive de fixare ale acestora, bariere de securitate şi ecrane împotriva zgomotului.

367,01 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 06.04.2006
Data publicării : 08.04.2006
Număr de pagini : 138
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: