SR EN 1991-1-7:2007

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale. Acţiuni accidentale

Standardul indică strategii şi reguli pentru protecţia clădirilor şi a altor lucrări de construcţii inginereşti împotriva acţiunilor accidentale identificabile şi neidentificabile.

208,51 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.01.2007
Data publicării : 01.02.2007
Număr de pagini : 70
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: