1. TERMENI ȘI CONDIȚII

Asociația de Standardizare din România (ASRO) – este o asociație, persoană juridică româna de drept privat, de interes public, fără scop lucrativ, neguvernamentală și apolitică constituită în baza prevederilor Legii nr. 163/2015 privind standardizarea națională și Ordonanței cu privire la asociații și fundații. Sediul ASRO este în Str. Mihai Eminescu nr. 238, Sector 2, Cod 020085, Bucureşti, telefon 0374 999 188, cod fiscal RO11134288, cont RO 77 RNCB 0082 0441 6720 0010, deschis la BCR Unirea.

Vânzător – Asociația de Standardizare din România (ASRO). 

Cumpărător – persoană fizică/persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Utilizator – orice persoană fizică/persoană înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și condiții.

Cont – secțiunea de pe Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii.

Site – domeniul https://www.asro.ro și subdomeniul acestuia https://magazin.asro.ro/.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Produse de pe Site.

Produse – orice produs menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a acordului încheiat.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail) asupra Produselor/Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs/Serviciu de către ASRO, Cumpărătorului, indiferent de modalitatea de plată și de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora de mai jos (Capitolul 2).

 

 1. PRODUSE

2.1.1      STANDARDE

Colecția de standarde române cuprinde peste 39.000 de standarde în vigoare, de la standarde române originale la standarde române care adoptă standarde internaționale și europene și acoperă numeroase domenii: management, mediu, servicii, inginerie mecanică, inginerie electrică, construcții, chimie și altele.

2.1.2      Achiziționarea standardelor se poate face în mai multe limbi și formate care pot avea prețuri diferite, acestea putând fi selectate, urmând ca standardele dorite să fie adăugate în coș. Acestea sunt:

 • Document PDF - reprezintă achiziționarea standardelor în format PDF, format de fișier creat de ADOBE. Pentru a deschide și citi fișierele PDF achiziționate, va trebui să aveți software-ul Acrobat Reader instalat pe computer. Fișierele PDF sunt furnizate fie în format bazat pe caractere, fie pentru documente mai vechi, în format TIFF. Toate fișierele PDF achiziționate de la magazinul ASRO conțin watermark pentru a proteja drepturile de autor ale ASRO. Puteți descărca formatul electronic PDF ale publicațiilor ASRO pe care le-ați achiziționat pe toate dispozitivele dvs. personale (computer desktop, laptop, tabletă, e-reader, smartphone, etc.) Tipărirea este permisă numai pentru utilizarea personală. Împărtășirea sau postarea documentelor ASRO pe intranetul companiei dvs. nu este permisă în baza acestui Acord de licență, prin urmare, vă rugăm să ne contactați la vanzari@asro.ro pentru mai multe detalii.
 • Document printat  – reprezintă achiziționarea standardelor pe hârtie. Acestea se livrează prin poștă sau prin curier. La transmiterea prin poștă se adaugă taxe poștale, la transmiterea prin curier, acesta este plătit de Cumpărător la sosirea coletului; Dacă ați comandat publicații ASRO pe suport hârtie, nu le puteți fotocopia sau reproduce în niciun fel. Copii suplimentare pe hârtie pot fi făcute numai cu permisiunea scrisă a ASRO.

 • Info standardreprezintă achiziționarea standardelor într-o aplicație prin intermediul căreia se pot vizualiza și printa standardele comandate. Această aplicație este livrată online sau se instalează pe serverul/calculatorul cumpărătorului și poate fi accesată de utilizator cu user și parolă. Standardele pot fi tipărite într-un singur exemplar. Infostandard Web funcționează exclusiv pe sisteme de operare Windows;

Dacă se dorește ca standardele să fie accesate simultan de mai mulți utilizatori, se transmite o solicitare în acest sens la vanzari@asro.ro. În solicitare trebuie precizat numărul de utilizatori simultani doriți pentru a se putea face oferta de preț;

2.1.3   Toate standardele descărcate conțin watermark. ASRO folosește acest watermark pentru a proteja drepturile de autor ale standardelor. Watermark-ul conține informații suplimentare care au fost adăugate la un document pentru a identifica deținătorul legal al acestuia. Utilizarea watermarkului este un mijloc de personalizare al fiecărui standard pe care îl descărcați. În mod implicit, watermarkul din fișierul PDF se afișează pe fiecare pagină a documentului și conține informații cum ar fi: data descărcării și numele deținătorului de drept.

2.1.4   În magazinul online, standardele pot fi căutate după indicativul lor complet (ex. „SR EN ISO 9001”), după numărul standardului precedat și urmat de pauză (ex. „9001 „) sau după cuvinte cheie. Dacă nu se cunosc indicativele standardelor, acestea pot fi căutate în magazinul online după domeniile stabilite conform clasificării internaționale a standardelor (ICS). Pentru o mai căutare mai ușoară, cele 40 de domenii existente se divid în grupe și subgrupe.

2.2          COLECȚII

2.2.1      Colecțiile prestabilite de standarde se pot achiziționa numai în format electronic. Colecțiile prestabilite de ASRO beneficiază de reduceri de la 10% până la 30%.  

Colecțiile prestabilite de ASRO sunt:

 • Colecțiile de interes general cuprind standarde care vin în întâmpinarea necesităților pe un anumit domeniu (calitate, mediu, încercări pe beton, sudare în domeniul construcțiilor de oțel).
 • Colecțiile corelate cu legislația cuprind standarde care sunt citate în actele normative din România. Colecțiile poartă denumirea actului normativ corespunzător.

2.3          Ofertele de Abonare

2.3.1      Ofertele de abonare la standardele române reprezinta cea mai economică metodă de a procura standardele necesare organizației, datorită facilităților acordate de ASRO tuturor abonaților. 

 1. Ofertele de abonare în funcție de mărimea domeniului pe care îl acoperă sunt de doua tipuri:       
 • Oferta generala –  cuprinde colecția completă de standarde a căror versiune română a fost aprobată în perioada pentru care se face abonamentul (reducere de min 40% inclusă); Oferta de abonare generala este considerata o serie de standarde, indiferent de anul apariției, care însumează un număr de minimum 10 000 de pagini;

Oferta pe sectoare (ICS) –  cuprinde colecția de standarde române grupate conform clasificării internaționale a standardelor (ICS a căror versiune română a fost aprobată în perioada pentru care se face oferta de abonare;2.3.2      Ofertele de abonare se livrează si pe suport hârtie, prin poștă sau prin curier rapid. La transmiterea prin poștă se adaugă taxe poștale, la transmiterea prin curier, acesta este plătit de Cumpărător la sosirea coletului.

2.4           CĂRȚI

2.4.1      Lucrările Editurii Standardizarea cuprind colecții de standarde comentate, ghiduri de aplicare a standardelor, interpretări ale standardelor etc. și sunt grupate în următoarele domenii: a) Management, calitate, marketing; b) Standardizare. Lucrări și cataloage; c) Protecția vieții, sănătății și a mediului înconjurător; d) Tehnică și tehnologie; e) Culegeri de standarde comentate; f) Lucrări, manifestări științifice și tehnice; g) Manuale și cărți universitare; h) Reglementări și standarde.

2.5          INFOSTANDARD

2.5.1      Infostandard este un catalog electronic al standardelor române care, după ce se achiziționează, orise instalează pe serverul clientului și poate fi accesat simultan de 4 utilizatori, pe bază de user și parolă, ori clientul va primi o adresă web, un user și o parolă care îi va permite vizualizarea online a catalogului și/sau a standardelor solicitate. Acestea se transmit doar în timpul programului de lucru al ASRO (de luni până joi: 8:00-16:00 și vineri: 8:00-13:30).

 

2.5.2      Aplicația are toate facilitățile specifice unui catalog:

 • furnizează date bibliografice referitoare la denumirea standardului, data aprobării, domeniul de aplicare, relația cu alte standarde, reglementările care fac referire la standardul respectiv, metoda de adoptare, prețul, data anulării, cu ce standard este înlocuit, dacă este citat în legislație etc.;
 • căutare rapidă, în funcție de criterii diferite: indicele standardului, după unul sau mai multe cuvinte, după corespondentul internațional, după clasificarea alfanumerică (CAN) sau internațională (ICS), după directivele europene sau actele normative române, după data aprobării etc. 

Depășind facilitățile cataloagelor obișnuite, aplicația poate fi personalizată, completându-se cu textele standardelor procurate de la ASRO în format electronic (Infostandard Web), care pot fi introduse în aplicație și consultate de toți utilizatorii. Prețul standardelor se achită separat.

2.5.3      Pentru a menține informațiile actualizate, odată cu aplicația trebuie achiziționat și abonamentul de actualizare a datelor bibliografice. Pe baza abonamentului, catalogul se actualizează automat, online. 

2.5.4       Aplicația se comercializează plecând de la pachetul de bază, în care sunt incluse patru accese simultan și un pachet de standarde, la alegere, în limita a 75 de pagini. Pentru variante cu mai multe accese simultane vă rugăm să vă adresați la Serviciul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.
 

3          DREPTUL DE AUTOR ASUPRA STANDARDELOR

3.1          Standardele și publicațiile standardizării sunt protejate de dreptul de autor. În calitate de organism național de standardizare, ASRO este titularul drepturilor de autor asupra standardelor române și urmărește respectarea drepturilor de autor asupra standardelor europene și internaționale în România.

În ceea ce privește dreptul de autor asupra standardelor, se au în vedere atât prevederile de drept comun (Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv Convenția de la Berna, Acordul OMC privind TRIPS, Directiva nr. 2001/29/EC), cât și prevederile legii speciale (Legea nr. 163/2015 privind activitatea de standardizare).

Legea 163/2015, la art. 8, are următorul conținut:

„(1)  Standardele române, standardele europene, standardele internaționale și documentele de standardizare europeană și internațională, inclusiv proiectele lor, sunt considerate documentații științifice în sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, și sunt protejate prin drepturi de autor. 

(2)    Reproducerea integrală sau parțială și difuzarea standardelor române, europene și internaționale și a documentelor de standardizare europeană și internațională se admit numai dacă există în prealabil acordul scris al organismului național de standardizare. 

(3)    Oricine declară conformitatea cu un standard român, printr-o marcă, declarație sau certificat, trebuie să facă dovada deținerii în mod legal a standardului respectiv în condițiile prezentei legi.” 

3.2          Pentru acordul de reproducere, integrală sau parțială, din standardele și publicațiile de standardizare, se transmite o solicitare la Serviciul Vânzări (vanzari@asro.ro). Aceasta trebuie să cuprindă următoarele date:

 • numele/denumirea, adresa/sediul și alte date de identificare ale persoanei fizice/juridice solicitante;
 • indicativul, numărul și denumirea standardului și/sau a publicației (indicarea exactă a pasajului, dacă este cazul) pentru reproducerea cărora este solicitat acordul scris al ASRO;
 • numărul și data facturii prin care a fost achiziționat standardul/publicația;
 • indicarea materialului care urmează să cuprindă reproducerea, scopul și condițiile de difuzarea (preț și cantitate).

Solicitările se înregistrează și în termen de 3 zile lucrătoare se transmite răspunsul. Licențele de reproducere sunt individuale, privesc strict reproducerea autorizată și se înregistrează în Registrul Licențelor ASRO. Acestea cuprind un număr de licență și este comunicat de către ASRO.  

3.3          Dacă achiziționați un standard pe suport hârtie, aveți voie să o împărtășiți cu orice persoană care dorește să o citească. Cu toate acestea, nu puteți copia textul scanându-l, fotocopiindu-l sau reproducându-l în alt mod. Pentru fișierele electronice, le puteți stoca pe orice dispozitiv și aveți voie să imprimați o copie pentru nevoile dvs. personale. Cu toate acestea, nu aveți voie să faceți copii sau să transferați fișierul electronic sau să reproduceți părți din acesta. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@asro.ro.

3.5          Standardele internaționale sau europene adoptate ca standarde române fără elaborarea versiunii oficiale în limba română sau neadoptate ca standarde române, nu pot fi traduse pentru a fi comunicate public ori pentru a se constitui parte a unor opere derivate, cum ar fi: cursuri de formare profesională, baze de date, publicații și documentații de specialitate. Pentru traducerea acestora, apelați la serviciul de traduceri al ASRO (vanzari@asro.ro).

3.6          Este interzisă difuzarea standardelor, în orice formă, prin orice mijloace, gratuit sau contra cost. Orice autorizare a difuzării de standarde naționale și/sau de publicații ale ASRO constituie obiectul unui contract distinct.

3.7          Respectarea drepturilor de autor asupra standardelor nu afectează liberă lor utilizare și aplicare. Standardele se pot utiliza pentru: documentare și informare, implementare în cadrul organizației, aplicare în producție și în procesele din cadrul organizației, ca referențial într-un contract, procedură ori alt fel de documentație.

3.8          Nerespectarea drepturilor de autor asupra standardelor, conduce la aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

 

4          DOCUMENTE CONTRACTUALE

4.1          Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

 1. 4.3         Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica detaliile privind Produsele și prețurile din Comandă. Dacă aceste date se modifică în timpul Comenzii, Cumpărătorul va fi anunțat la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului în momentul efectuării Comenzii, iar în urma discuțiilor asupra modificărilor, va onora comanda sau va returna suma achitată.

4.4          Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, a produselor comandate.

 

5          POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

5.1          Accesul în vederea efectuării unei Comenzii este permis pentru orice Cumpărător.

Pentru motive justificate, ASRO își rezervă dreptul de a restricționa accesul Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau plăți, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel ASRO. În oricare dintre aceste cazuri, Cumpărătorul se poate adresa Departamentului Management Informatic și Vânzări din ASRO, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

5.2          Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea „Contact” din Site. 

5.3          Toate tarifele aferente Produselor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA
5.4          În cazul plăților online, Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător.

 

6          COMANDA

6.1          Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături și prin transmiterea comenzii.. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, dacă nu se efectuează toți pașii necesari finalizării Comenzii.

6.2          Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

6.3           Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4          Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător numai în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, în următoarele cazuri:

-     neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

-     invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat, în cazul plății online;

-     datele furnizate de către Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

Dacă o comandă este anulată în condițiile de mai sus, atunci nu există nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă și nicio parte nu poate să pretindă celeilalte daune-interese.

6.5          În cazul în care un Produs comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna Cumpărătorului contravaloarea Produsului, în termen de maximum 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de renunțare la comandă.

6.6          În cazul unei erori umane prin care prețul unui produs a fost introdus greșit în magazinul nostru online sau a fost înțeles greșit de Cumpărător, nu suntem obligați să furnizăm respectivul produs la prețul greșit și acest lucru va fi comunicat Clientului înainte de a livra comanda. În această situație, se va transmite noul preț al produsului, iar Clientul va decide dacă dorește sau nu să achiziționeze produsul la prețul corect.

 

7          CONFIDENȚIALITATE

7.1          ASRO va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură furnizate de Cumpărător. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

7.2          Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la Comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3          Prin înscrierea în baza de date a ASRO, Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de ASRO pentru acțiuni de marketing, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică/prevede acest lucru.

 

8          PUBLICITATE

8.1          Newsletterele ASRO sunt transmise direct de ASRO, pentru a se asigura confidențialitatea și securitatea datelor.

8.2          În momentul în care Clientul își creează un Cont pe Site, acesta are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment prin contactarea ASRO în acest sens, la adresa de e-mail vanzari@asro.ro sau prin modificarea statutului de abonat pe site-ul ASRO.

 

9              FACTURARE – PLATĂ

9.1          Prețurile Produselor afișate pe Site includ TVA
9.2          Prețul și modalitățile de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul emite factura pentru Produsele comandate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare. 

9.3          Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

9.4          Pentru o comunicare corectă a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului ii revine obligația de a-și actualiza datele din Contul său ori de cate ori este cazul.

 

10           LIVRAREA PRODUSELOR

10.1        În funcție de tipul produselor și opțiunile cumpărătorului, Vânzătorul se obliga să le livreze prin poștă, curier rapid sau online. A se vedea Capitolul 2 pentru fiecare tip de produs.

 

11          TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR/SERVICIILOR

Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare către Cumpărător. Produsele intră în proprietatea cumpărătorului, dar dreptul de autor asupra standardelor rămâne în continuare al ASRO (Capitolul 3).

 

12           RĂSPUNDERE

12.1        Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel, pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor după livrare sau pentru pierderea acestora.

12.2        Prin crearea și utilizarea Contului, Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului și este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

12.3        Prin crearea Contului și/sau plasarea Comenzilor, Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc TERMENII ȘI CONDIȚIILE Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau la data plasării Comenzii.

12.4        Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului Site-ului echivalează cu acceptarea versiunii actualizate a TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR Site-ului.

12.5        TERMENII ȘI CONDIȚIILE  Site-ului pot fi modificați oricând de către ASRO, aceștia fiind opozabili Cumpărătorilor de la data afișării în Site.  

 

13          PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1        Asociația de Standardizare din România (ASRO) cu sediul în Str. Mihai Eminescu nr. 238, Sector 2, Cod 020085, Bucureşti, înregistrată la Judecătoria Sector 1, București în Reg. Asociațiilor și Fundațiilor nr. 311/1998, Cod de înregistrare: RO11134288 în calitate de operator, declară că toate datele personale sunt considerate strict confidențiale şi sunt tratate în conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

13.2        Datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi utilizate în următoarele scopuri:

 • Nume, prenume, adresă poștală, e-mail, telefon, detalii bancare pentru executarea unui contract sau în vederea încheierii unui contract;
 • Nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, cod client, detalii bancare în baza interesului legitim și pentru îndeplinirea unor obligații legale.

13.3        Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate mai sus, comunicăm aceste date către terți, cum ar fi:

 • servicii de curierat, servicii IT, servicii bancare;
 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;
 • autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitatea cu reglementările aflate în vigoare.

13.4        ASRO va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

13.5        Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate aici.

13.6        Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor al ASRO la adresa de e-mail dpo@asro.ro.

 

14          FORȚĂ MAJORĂ

14.1        Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale prevăzute în acești TERMENI ȘI CONDIȚII, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră, așa cum este definit de lege. 

14.2        Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a înțelegerii fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

15          LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul acord este supus legilor din România. Eventualele litigii apărute între ASRO și Cumpărători se vor rezolva pe cât posibil pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

 

Acești TERMENI ȘI CONDIȚII reprezintă acordul dintre dumneavoastră și ASRO pentru condițiile de utilizare a acestui Site.