product

SR 7150:2022

Acustica în industrie. Metode de măsurare a nivelului de zgomot în industrie
Prezentul standard se referă la metodele de măsurare a nivelului de zgomot în mediul industrial, produs de instalații, agregate, echipamente sau utilaje, în condiții normale de exploatare, în spațiul desemnat pentru activitatea industrială

Status : In vigoare
product

SR 6161-1:2022

Acustica în construcții. Partea 1: Determinarea nivelului de zgomot în construcții civile și în localități urbane. Metode de determinare
Prezentul standard stabilește metodele de măsurare in situ a nivelului de zgomot din exteriorul unităților funcționale ale construcțiilor civile și a nivelului de zgomot interior acestora cât și metoda de determinare a nivelului zgomotelor care se produc în localitățile urbane în scopul comparării acestora cu limitele admisibile.

Status : In vigoare
product

SR 1957-1:2022

Acustică. Acustică fizică. Terminologie
Prezentul standard stabilește principalii termeni și definițiile acestora folosiți în acustica fizică.

Status : In vigoare
product

SR CEN/TS 16202:2022

Nămol, biodeșeuri tratate și sol. Determinarea impurităților și a pietrelor
Acest document descrie o metodă de determinare a impurităților fizice > 2 mm și a pietrelor > 5 mm, din nămoluri, biodeșeuri tratate și soluri. Fragmentele de lemn sau de scoarță de copac sunt constituenți acceptabili ai eșantionului.

Status : In vigoare
product

SR CEN/TS 16201:2022

Nămol, biodeșeuri tratate și sol. Determinarea conținutului de semințe de buruieni viabile și de propagule vegetale
Acest document descrie o procedură de încercare pentru determinarea conținutului de semințe de buruieni viabile și de propagule vegetale nedorite în mediile de cultură și amelioratorii de sol (a se vedea, de asemenea, anexa B pentru rezultatele de validare). În general, această metodă este de asemenea aplicabilă solurilor și nămolurilor.

Status : In vigoare
product

SR CEN/TR 16364:2022

Influența materialelor asupra apei destinate consumului uman. Influența datorată migrării. Predicția migrării din materiale organice prin utilizarea de modele matematice
Acest document descrie o procedură, bazată pe un model de difuzie, care poate fi aplicată pentru estimarea migrării specifice a substanțelor în apa potabilă, din materialele organice destinate să intre în contact cu apa potabilă. Abordarea prin modelare este ușor de aplicat pentru anumite materiale organice, așa cum se explică în prezentul document. În principiu, abordarea prin modelarea difuziei este aplicabilă și pentru alte materiale organice, însă este posibil ca anumite dificultăți de ordin practic, în ceea ce privește obținerea de date care să alimenteze modelul de difuzie, să restricționeze sau să împiedice aplicarea acesteia. În consecință, pe lângă modelul de difuzie, este necesar să fie luate în considerare și procedurile care permit o estimare științifică a datelor de intrare cerute. În mod normal, abordarea se aplică substanțelor organice solubile în matricea materialului. Substanțele aplicate extern pe un produs alcătuit dintr-un material organic, de exemplu agenți antistatici, lubrifianți etc., sunt excluse de la abordarea prin modelarea difuziei, așa cum sunt excluși și electroliții, sărurile, oxizii și metalele. Numai substanțele organice cu masă moleculară bine definită sau amestecurile cu intervale bine definite de mase moleculare se pretează la abordarea prin modelarea difuziei. Abordarea prin modelarea difuziei se aplică cu ușurință materialelor organice maleabile, sub formă de conductă sau folie, pentru care sunt ușor de calculat date precum grosimea materialului. Produsele cu forme mai complicate, cum ar fi fitingurile, necesită formularea unor ipoteze.

Status : In vigoare
product

SR EN IEC 60079-25:2022/AC:2023

Atmosfere explozive. Partea 25: Sisteme electrice cu securitate intrinsecă

Status : In vigoare
product

SR EN IEC 61280-4-1:2019/AC:2023

Proceduri de încercare pentru subsisteme de comunicaţii cu fibre optice. Partea 4-1: Instalaţie de cabluri. Măsurarea atenuării multimod

Status : In vigoare
product

SR EN 60601-1:2007/AC:2023

Aparate electromedicale. Partea 1: Cerinţe generale de securitate de bază şi performanţe esenţiale

Status : In vigoare