product

SR ISO 21902:2021

Turism și servicii conexe. Turism accesibil pentru toți. Cerințe și recomandări
Acest standard stabilește cerințe și oferă îndrumări pentru „turismul accesibil pentru toți” în scopul de a asigura accesul egal la serviciile de turism pentru turiștii de toate vârstele, inclusiv persoanele cu dizabilități.

Status : In vigoare
product

SR ISO 20669:2021

Examinări nedistructive. Examinare prin curenți turbionari pulsatorii a componentelor metalice feromagnetice
Acest standard specifică tehnica de examinare prin curenți turbionari pulsatorii (PEC) utilizată pentru măsurarea grosimii componentelor metalice feromagnetice care prezintă sau nu o acoperire, o izolație și o tablă de protecție împotriva intemperiilor.

Status : In vigoare
product

SR ISO 18211:2021

Examinări nedistructive. Verificare pe domeniu extins a rețelelor de conducte supraterane și a conductelor instalațiilor prin utilizarea examinării cu unde ghidate cu propagare axială
Acest standard internațional specifică o metodă pentru examinarea pe domeniu extins a rețelelor de conducte supraterane și a conductelor din oțel carbon și oțel slab aliat din instalații prin utilizarea examinării cu unde ultrasonice ghidate cu propagare axială, aplicate pe întreaga secțiune circumferențială a conductei, în scopul detectării deteriorărilor cauzate de coroziune sau eroziune.

Status : In vigoare
product

SR CEN/TR 16671:2021

Tehnologia informației. Autorizarea de telefoane mobile atunci când sunt utilizate ca interogatori RFID
Domeniul de aplicare al acestui raport tehnic este reprezentat de explorarea evoluțiilor privind utilizarea telefoanelor mobile ca interogatoare RFID.

Status : In vigoare
product

SR ISO 2471:2021

Hârtie și carton. Determinarea opacității (pe fond hârtie). Metoda reflexiei în lumină difuză
Acest standard specifică o metodă pentru determinarea opacității (pe fond hârtie) hârtiei prin reflexie în lumină difuză. Poate fi folosit pentru a determina opacitatea hârtiilor sau a cartoanelor care conțin înălbitori optici fluorescenți, cu condiția ca conținutul UV al radiației incidente pe epruvetă să fie ajustat pentru a se conforma cu cel din iluminantul CIE C utilizând un etalon de referință fluorescent furnizat de un laborator autorizat de ISO/TC 6 așa cum este descris în ISO 2470-1. Acest standard internațional nu se aplică hârtiilor sau cartoanelor colorate care conțin coloranți sau pigmenți fluorescenți.

Status : In vigoare
product

SR ISO 12757-2:2021

Pixuri cu bilă și rezerve. Partea 2. Utilizare documentară
Acest standard stabilește cerințele minime de calitate pentru pixuri cu bilă (reîncărcabile sau nereîncărcabile) și rezervele acestora, pentru utilizare documentară. Suplimentar față de cerințele pentru uz general, pentru utilizarea documentară, sunt necesare cerințe referitoare la asigurarea lizibilității inscripționării și la manipularea și stocarea documentelor pe perioade lungi de timp. Un exemplu de utilizare documentară o reprezintă pregătirea documentelor care sunt necesare ca dovadă. Pixurile care îndeplinesc cerințele pentru utilizarea documentară produc linii care sunt mai rezistente la modificări în raport cu liniile produse de pixurile care îndeplinesc numai cerințe de uz general (de exemplu, la încercări de a falsifica un document).

Status : In vigoare
product

SR ISO 5350-3:2021

Celuloze. Estimarea impurităților şi a așchiilor. Partea 3: Examinare vizuală în lumină reflectată utilizând metoda suprafeței negre echivalente (EBA)
Această parte a ISO 5350 specifică o procedură pentru estimarea impurităților și a așchiilor vizibile în lumină reflectată utilizând metoda suprafeței negre echivalente (EBA) din celuloze. Acest standard se aplică tuturor tipurilor de celuloză uscată sau umedă, fabricate în coli sau tamburi, inclusiv celuloza rezultată în urma procesului de reciclare.

Status : In vigoare
product

SR ISO 2144:2021

Hârtie, carton, celuloze şi nanomateriale pe bază de celuloză. Determinarea reziduului (conținut de cenușă) prin ardere la 900 °C
Acest standard descrie determinarea reziduului (conținut de cenușă) rezultat la arderea hârtiei, a cartonului, a celulozelor și a nanomaterialelor de celuloză. Acest document se aplică tuturor tipurilor de hârtie, carton, celuloze și nanomateriale din celuloză. Acest document oferă proceduri de măsurare pentru a se obține o fidelitate de măsurare de 0,01 % sau mai bună pentru reziduuri (conținut de cenușă) rezultate în urma arderii la 900 °C.

Status : In vigoare
product

SR ISO 11475:2021

Hârtie și carton. Determinarea gradului de alb CIE, D65/10° (lumină naturală de zi în aer liber)
Acest standard specifică procedura care trebuie utilizată pentru determinarea gradului de alb al hârtiilor și al cartoanelor. Valorile obținute corespund aspectului vizual al hârtiilor și al cartoanelor albe cu sau fără înălbitori optici fluorescenți atunci când acestea sunt examinate sub iluminantul standard CIE D65, corespunzător luminii naturale de zi. Se bazează pe date de reflexie obținute pentru toată gama spectrală vizibilă (VIS) în contrast cu măsurarea gradului de alb ISO, care este limitată la regiunea albastră a VIS. Această metodă nu se aplică sortimentelor de hârtii colorate care conțin coloranți fluorescenți.

Status : In vigoare