product

SR CEN/TR 16970:2021

Sustenabilitatea lucrărilor de construcție. Linii directoare pentru aplicarea EN 15804
Standardul furnizează îndrumări generale utilizatorilor EN 15804 și celor care pregătesc reguli complementare ale categoriei de produse (c-RCP).

Status : In vigoare
product

SR ISO 2859-4:2021


Status : In vigoare
product

SR ISO 2859-5:2021


Status : In vigoare
product

SR ISO 15511:2021

Informare şi documentare. Identificator internațional standard pentru biblioteci și organizații asociate (ISIL)
Acest standard specifică identificatorul standard internațional pentru biblioteci și organizații asociate (ISIL), care cuprinde un set de identificatori standard utilizați pentru identificarea unică a bibliotecilor și a organizațiilor asociate precum muzeele și arhivele, cu un impact minim asupra sistemelor deja existente.

Status : In vigoare
product

SR CEN/TS 1401-2:2021

Sisteme de conducte de materiale plastice pentru evacuare și canalizare, fără presiune, subterane. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U). Partea 2: Îndrumări pentru evaluarea conformității

Status : In vigoare
product

SR EN 17398:2021

Implicarea pacientului în îngrijirea sănătăţii. Cerinţe minime pentru îngrijirea centrată pe persoană

Status : In vigoare
product

SR EN 50488:2021

Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Măsuri de protecție electrică pentru lucrări la sau în apropiere de sistemele de linii aeriene de contact şi/sau circuitul de retur asociat

Status : In vigoare
product

SR EN ISO 21644:2021

Combustibili solizi prin recuperare. Metode pentru determinarea conţinutului de biomasă

Status : In vigoare
product

SR EN IEC 60794-2-21:2019/A1:2021

Cabluri cu fibre optice. Partea 2-21: Cabluri cu fibre optice de interior. Specificaţie particulară pentru cabluri de distribuţie cu fibre optice multiple utilizate la cablarea încăperilor

Status : In vigoare