product

SR EN ISO 5754:2023

Materiale metalice sinterizate, cu excepția metalelor dure. Epruvetă necrestată pentru încercarea de reziliență

Status : In vigoare
product

SR EN 319 411-2 V2.5.1:2023

Semnături electronice și infrastructuri (ESI). Cerințe de politică și securitate pentru furnizorii de servicii de încredere care emit certificate. Partea 2: Cerințe pentru furnizorii de servicii de încredere care eliberează certificate calificate UE

Status : In vigoare
product

SR EN 300 019-2-6 V3.1.1:2023

Ingineria echipamentului (EE). Condiții și încercări de mediu pentru echipamentul de telecomunicații. Partea 2: Specificarea încercărilor de mediu. Subpartea 6: Medii navale

Status : In vigoare
product

SR EN 319 411-1 V1.4.1:2023

Semnături electronice și infrastructuri (ESI). Cerințe de politică și securitate pentru furnizorii de servicii de încredere care emit certificate. Partea 1: Cerințe generale

Status : In vigoare
product

SR EN ISO 15118-9:2023

Vehicule rutiere. Interfață de comunicare între vehicul și rețeaua electrică. Partea 9: Încercare de conformitate a straturilor fizic și legătură de date pentru comunicația fără fir

Status : In vigoare
product

SR EN 4709-002:2023

Serie aerospațială. Sisteme de aeronave fără pilot. Partea 002: Identificarea directă la distanță

Status : In vigoare
product

SR EN 60704-2-4:2013/A12:2023

Aparate electrice de uz casnic și scopuri similare. Cod de încercare pentru determinarea zgomotului transmis prin aer. Partea 2-4: Prescripții particulare pentru mașini de spălat rufe și storcătoare prin centrifugare

Status : In vigoare
product

SR EN 15085-2+A1:2023

Aplicații feroviare. Sudarea vehiculelor și a componentelor feroviare. Partea 2: Cerințe pentru constructori

Status : In vigoare
product

SR EN IEC 61189-2-804:2023

Metode de încercare pentru materiale electrice, plăci imprimate și alte structuri de interconectare și ansambluri. Partea 2-804: Metode de încercare a timpului până la delaminare. T260, T288, T300

Status : In vigoare