product

SR CEN/TR 17535:2021


Status : In vigoare
product

SR CEN/TR 17536:2021

Cerințe pentru date electronice avansate (EAD) în operațiunile poștale conforme cu cerinţele de securitate și vamale

Status : In vigoare
product

SR 13576:2018/C91:2021

Mixturi asfaltice stocabile. Specificații de material
Această erată corectează o referință la un standard în tabelul 8, nr. crt. 4, coloana ”Constituent”.

Status : In vigoare
product

SR ISO/TS 19657:2021

Definiții și criterii tehnice pentru ingredientele alimentare pentru a fi considerate naturale
Acest standard specifică definiții și criterii tehnice (surse, materiale și procese acceptabile) de îndeplinit pentru ca ingredientele alimentare să fie considerate naturale.

Status : In vigoare
product

SR ISO/TS 22002-1:2021

Programe preliminare pentru siguranța alimentelor. Partea 1: Fabricarea alimentelor
Acest standard specifică cerințe pentru stabilirea, implementarea și menținerea unor programe preliminare (PRP) pentru a sprijini controlul pericolelor pentru siguranța alimentelor.

Status : In vigoare
product

SR ISO 15190:2021

Laboratoare medicale. Cerințe pentru securitate
Acest standard specifică cerinţele pentru desfășurarea activității din cadrul unui laborator medical în condiții de securitate.

Status : In vigoare
product

SR CEN ISO/TR 52127-2:2021

Performanța energetică a clădirilor. Automatizarea, reglarea și managementul tehnic al clădirii. Partea 2: Explicarea și justificarea ISO 52127-1

Status : In vigoare
product

SR CEN/TR 17005:2021

Sustenabilitatea lucrărilor de construcţii. Indicatori şi categorii de impact de mediu suplimentare. Informaţii de fond şi posibilităţi. Evaluarea posibilităţii adăugării de categorii de impact de mediu şi indicatori asociaţi şi metode de calcul pentru evaluarea performanţelor de mediu ale clădirilor
Acest raport tehnic (RT) a fost elaborat de CEN/TC 350/WG 1 și WG 3 pentru a oferi o imagine clară și structurată cu privire la relevanța, soliditatea și aplicabilitatea unui ansamblu predefinit de categorii de impact suplimentare și indicatorii aferenți pentru evaluarea performanței de mediu a lucrărilor de construcție, a produselor pentru construcții și a materialelor de construcție.

Status : In vigoare
product

SR CLC/TR 50624:2021

Aplicaţii feroviare – Specificație a interfeței funcționale – Sistemul pantograf
Acest document descrie sistemul pantograf și interfața funcțională dintre sistemul pantograf și sistemul de comandă și monitorizare a trenului.

Status : In vigoare