product

SR ISO 50003:2021

Sisteme de management al energiei. Cerințe pentru organizațiile care efectuează auditul și certificarea sistemelor de management al energiei
Acest standard specifică cerințele privind competența, consecvența și imparțialitatea organizațiilor care furnizează servicii de audit și certificare a sistemelor de management al energiei (SME) conform ISO 50001. Pentru a asigura eficacitatea auditurilor SME, acest standard abordează procesul de audit, cerințele privind competența personalului implicat în procesul de certificare a SME, durata auditurilor și eșantionarea locațiilor multiple.

Status : In vigoare
product

SR CEN/TS 16931-3-2:2021

Facturare electronică. Partea 3-2: Corespondenţe sintactice pentru ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) referitoare la facturi și note de creditare

Status : In vigoare
product

SR ISO 37000:2021

Guvernanța organizațiilor. Îndrumări
Acest document oferă îndrumări referitoare la guvernanța organizațiilor. Prezintă principii și aspecte cheie pentru a îndruma organele și grupurile de guvernanță referitor la modul de îndeplinire a responsabilităților lor, astfel încât organizațiile pe care le conduc să își poată îndeplini scopul. Documentul este destinat, de asemenea, părților interesate implicate sau influențate de organizație și de guvernanța acesteia. Standardul se aplică tuturor organizațiilor, indiferent de tip, dimensiune, localizare, structură sau scop. Buna guvernare înseamnă că luarea deciziilor în cadrul organizației se bazează pe etosul, cultura, normele, practicile, comportamentele, structurile și procesele organizației. O bună guvernare creează și menține o organizație cu un scop clar, care oferă valoare pe termen lung, în concordanță cu așteptările părților interesate relevante. Implementarea bunei guvernări se bazează pe leadership, valori și un cadru de mecanisme, procese și structuri adecvate contextului intern și extern al organizației. Atunci când organizațiile utilizează acest document, părțile interesate din diferite țări și sectoare pot avea o încredere sporită că organismele de guvernanță ale acestor organizații sunt responsabile, corecte și transparente, acționează cu probitate și iau decizii informate care se bazează pe riscuri, luând în considerare: — informații și date credibile; — așteptările părților interesate; — obligațiile de conformare; — așteptări etice și societale, inclusiv cele anticipate pentru generațiile viitoare; — impacturile asupra mediului înconjurător și dependența de natură.

Status : In vigoare
product

SR EN ISO 6888-1:2021

Microbiologia lanţului alimentar. Metoda orizontală pentru numărarea stafilococilor coagulază-pozitivi (Staphilococcus aureus şi alte specii). Partea 1: Metodă care utilizează mediu de agar Baird-Parker

Status : In vigoare
product

SR EN 15804+A2:2020/AC:2021

Sustenabilitatea lucrărilor de construcţie. Declaraţii de mediu pentru produse. Reguli de bază pentru categoria produselor pentru construcţii
Erata reprezintă versiunea română a textului în limba engleză al eratei europene EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 și modifică tabelul 3 și tabelul C.1 din SR EN 15804+A2:2020.

Status : In vigoare
product

SR EN 1647+A1:2021

Vehicule de locuit pentru timpul liber. Reşedinţe mobile de vacanţă. Cerinţe de locuit referitoare la sănătate şi securitate

Status : In vigoare
product

SR EN ISO 16647:2021

Instalații nucleare. Criterii pentru proiectarea și funcționarea sistemelor de izolare pentru șantierul nuclear și pentru instalațiile nucleare aflate în dezafectare

Status : In vigoare
product

SR EN 13611:2019/AC:2021

Dispozitive de comandă şi de securitate pentru arzătoare şi aparate care utilizează combustibili gazoşi şi/sau lichizi. Cerinţe generale

Status : In vigoare
product

SR EN ISO 21802:2021

Produse de asistare. Linii directoare privind accesibilitatea cognitivă. Managementul zilnic al timpului

Status : In vigoare