product

SR CEN/TR 14245:2020

Ciment. Linii directoare pentru aplicarea EN 197-2: Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei
14245

Status : In vigoare
product

SR CEN/TS 15676:2020

Pardoseli de lemn. Rezistenţă la alunecare. Încercarea cu pendul

Status : In vigoare
product

SR CLC/TS 50625-5:2020

Cerințe de colectare, logistica și tratament pentru deșeuri de echipamente electrice sau electronice (DEEE). Partea 5: Specificație pentru tratamentul final al fracțiilor de DEEE. Cupru și metale prețioase

Status : In vigoare
product

SR ISO/TR 21946:2020

Informare și documentare. Evaluare pentru managementul arhivistic al documentelor
Acest standard oferă îndrumări cu privire la modul de efectuare a evaluării pentru managementul arhivistic al documentelor. Acesta descrie unele dintre produsele și rezultatele care pot fi furnizate folosind rezultatele evaluării. Ca atare, acest document descrie o aplicare practică a conceptului de evaluare prezentat în ISO 15489-1.

Status : In vigoare
product

SR ISO 15836-2:2020

Informare și documentare. Set de elemente de metadate Dublin Core. Partea 2: Proprietăți și clase DCMI
Acest standard stabilește un vocabular pentru descrierea resurselor pe mai multe domenii, cunoscute sub denumirea de termeni de metadate Dublin Core (în continuare termeni de metadate DCMI).

Status : In vigoare
product

SR ISO 15836-1:2020

Informare și documentare. Set de elemente de metadate Dublin Core. Partea 1: Elemente principale
Acest standard stabilește 15 elemente de bază de metadate pentru descrierea resurselor pe mai multe domenii. Acești termeni fac parte dintr-un set mai mare de vocabular cu metadate menținut de Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

Status : In vigoare
product

SR ISO 233-3:2020

Informare și documentare. Transliterarea caracterelor arabe în caractere latine. Partea 3: Limba persană - Transliterare simplificată
Acest standard stabilește un sistem simplificat pentru transliterarea caracterelor persane în caractere latine. Această simplificare a regulilor stricte stabilite de ISO 233:1984 este destinată în special facilitării procesării informațiilor bibliografice (de exemplu, cataloage, indexuri, referințe etc.)

Status : In vigoare
product

SR ISO 233:2020

Documentare. Transliterarea caracterelor arabe în caractere latine
Acest standard stabilește un sistem pentru transliterarea caracterelor arabe în caractere latine care urmează principiile de conversie strictă pentru a permite schimbul internațional de informații.

Status : In vigoare
product

SR ISO 2370:2020

Textile. Determinarea fineţii fibrelor de in. Metode permeametrice
Acest standard specifică trei metode permeametrice pentru determinarea fineţii fibrelor de in şi anume: o metodă cu debit constant, cu două compresiuni, ce utilizează o epruvetă din fibre paralele (a se vedea articolul 5), o metodă simplificată cu debit constant, cu o compresiune, ce utilizează o epruvetă din fibre dispuse la întâmplare (a se vedea articolul 6) şi o metodă cu presiune constantă, cu o compresiune, ce utilizează o epruvetă din fibre dispuse la întâmplare (a se vedea articolul 7).

Status : In vigoare