product

SR CEN/TR 17548:2022

Carburanți pentru automobile. Probleme privind piața carburantului diesel Raport de investigare a particulelor abrazive
Acest standard descrie investigația privind deteriorarea sistemului de injecție a carburantului în rampă comună a vehiculelor diesel și a problemelor de uzură excesivă într-o serie de țări din Europa începând cu 2014, efectuată de grupul de lucru CEN/TC 19/WG 24 Abrasive Particles

Status : In vigoare
product

SR CR 10320:2022

Analiza oțelurilor slab aliate prin spectrometrie de emisie optică (metodă de rutină). Metodă de determinare a C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni și Cu
Acest standard specifică o metodă standard de rutină prin spectrometrie de emisie optică cu scânteie pentru analiza multielement a oțelului și a fierului nealiat.

Status : In vigoare
product

SR ISO/IEC 17060:2022

Evaluarea conformității. Cod de bună practică
Acest document recomandă bune practici pentru toate elementele evaluării conformităţii, inclusiv obiectele evaluării conformității, cerințele specificate, activități, organisme, sisteme, scheme şi rezultate. Acest document înlocuiește SR GHID ISO/CEI 60:2007. Acest document este destinat a fi utilizat de către persoane şi organisme care doresc să furnizeze, să promoveze sau să utilizeze servicii de evaluare a conformităţii imparțiale şi de încredere. Furnizorii de servicii de evaluare a conformității pot fi organisme de evaluare a conformităţii, organisme de acreditare, grupuri în care există un acord de evaluare între părți și organizații care furnizează declarații de conformitate. Persoanele sau organizațiile care promovează sau utilizează evaluarea conformităţii pot include, după caz, autorităţi de reglementare, din domeniul comerțului și proprietari de sisteme și scheme de evaluare a conformității.

Status : In vigoare
product

SR ISO/IEC TR 17028:2022

Evaluarea conformității. Linii directoare și exemple de scheme de certificare pentru servicii
Acest document prezintă linii directoare și principii pentru schemele de certificare a serviciilor. În contextul acestui document, evaluarea sistemului de management ca parte a certificării serviciilor nu constituie o certificare a sistemului de management. Acest document nu are scopul de a limita în niciun fel deciziile proprietarilor de scheme atunci când își dezvoltă și operează propriile scheme. Termenul „certificare de produs” a fost utilizat în mod tradițional pentru a include nu numai produsele tangibile, ci și serviciile și procesele. Odată cu importanța tot mai mare a serviciilor în cadrul activității economice generale, se consideră în prezent că un serviciu este suficient de diferit de un produs tangibil pentru a necesita o abordare diferită atunci când este vorba de specificarea cerințelor (de exemplu, în standardele internaționale) și de evaluarea conformității serviciilor față de acele cerințe.

Status : In vigoare
product

SR ISO/IEC TR 17026:2022

Evaluarea conformității. Exemplu de schemă de certificare pentru produse tangibile
Acest raport tehnic prezintă un exemplu de schemă de certificare a produselor, de tip 5, pentru produse tangibile, așa cum este descris în SR EN ISO/IEC 17067. Exemplul oferit în acest raport tehnic se referă la o schemă de certificare pentru produse. Totuși, dacă este cazul, poate fi folosit și ca bază pentru dezvoltarea schemelor de certificare pentru servicii și procese (a se vedea schema de tip 6 așa cum este descrisă în SR EN ISO/IEC 17067). În contextul acestui raport tehnic, evaluarea sistemului de management ca parte a certificării produsului nu constituie o certificare a sistemului de management. Acest raport tehnic este destinat să ofere informații utile celor implicați în certificarea produselor, care aplică SR EN ISO/IEC 17067.

Status : In vigoare
product

SR ISO/IEC TS 17021-13:2022

Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 12: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al conformării
Acest document specifică cerințe de competență pentru personalul implicat în procesul de audit și certificare ale sistemelor de management al conformării (SMCo). Documentul completează cerințele existente în SR EN ISO/IEC 17021-1. Organismele de certificare au o responsabilitate față de părțile interesate, inclusiv clienții acestora și clienții organizațiilor ale căror sisteme de management sunt certificate, să se asigure că numai acelor auditori care demonstrează competență relevantă au dreptul să efectueze audituri ale sistemului de management al conformării (SMCo). Se intenționează ca întregul personal implicat în auditarea și certificarea SMCo să dețină competențele generice descrise în SR EN ISO/IEC 17021-1, precum și competențele specifice SMCo descrise în acest document. Este necesar ca organismele de certificare să identifice competențele specifice de care are nevoie echipa de audit pentru domeniul fiecărui audit SMCo.

Status : In vigoare
product

SR ISO/IEC TS 17021-8:2022

Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 8: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management pentru dezvoltare sustenabilă în comunitățile teritoriale
Acest document specifică cerințele suplimentare de competență pentru personalul implicat în procesul de audit și certificare a sistemelor de management pentru dezvoltare sustenabilă în comunități și completează cerințele din SR EN ISO/IEC 17021-1. Organismele de certificare au o responsabilitate față de părțile interesate, inclusiv clienții acestora și clienții organizațiilor ale căror sisteme de management sunt certificate, să se asigure că numai acelor auditori care demonstrează competență relevantă au dreptul să efectueze audituri ale sistemului de management pentru dezvoltare sustenabilă în comunitățile teritoriale. Se intenționează ca toți auditorii să dețină competențele generice descrise în SR EN ISO/IEC 17021-1, precum și competențele specifice descrise în acest document. Este necesar ca organismele de certificare să identifice competențele specifice echipei de audit de care este nevoie pentru domeniul fiecărui audit.

Status : In vigoare
product

SR ISO 11050:2022

Făină de grâu și făină grifică de grâu durum. Determinarea impurităților de origine animală
Standardul stabilește o metodă pentru determinarea conținutului de impurități de origine animală din făina de grâu, cu sau fără aditivi și care au un conținut de cenușă ce nu depășește 0,75% și din făina grifică de grâu durum. Această metodă permite separarea și cuantificarea contaminării făinii cu impurități de origine animală cum sunt insectele în toate stadiile dezvoltării lor, fragmentele de insecte, acarienii și fragmentele lor și părul de rozătoare și fragmentele lor.

Status : In vigoare
product

SR ISO 11036:2022

Analiză senzorială. Metodologie. Profil de textură
Metodele de stabilire a profilului senzorial sunt proceduri formale utilizate pentru evaluarea într-o manieră reproductibilă a atributelor separate ale unei probe și aprecierea intensității unei scale adecvate. Metodele pot fi utilizate pentru evaluarea mirosului, aromei, aspectului și texturii, separat sau în combinație.

Status : In vigoare