product

SR CEN ISO/TS 2610:2024


Status : In vigoare
product

SR CEN/TR 16395:2024

Infrastructura pentru gaze. CEN/TC 234, definiţii referitoare la presiune. Linii directoare

Status : In vigoare
product

SR CEN/TS 17977:2024


Status : In vigoare
product

SR ISO 20653:2024

Vehicule rutiere – Grade de protecție (cod IP) – Protecția echipamentelor electrice împotriva pătrunderii corpurilor străine, împotriva pătrunderii apei și împotriva accesului
Acest document se aplică pentru grade de protecție (cod IP) oferite de carcasele echipamentelor electrice ale vehiculelor rutiere.

Status : In vigoare
product

SR ISO 11452-11:2024

Vehicule rutiere – Metode de încercare a componentelor supuse la perturbații electrice prin energie electromagnetică radiată în bandă îngustă - Partea 11: Cameră de reverberație
Acest standard specifică o metodă cu camera de reverberație pentru încercarea imunității componentelor electronice pentru autoturisme și vehicule comerciale, indiferent de sistemul de propulsie (de exemplu, motor cu aprindere prin scânteie, motor diesel, motor electric).

Status : In vigoare
product

SR ISO 11452-2:2024

Vehicule rutiere – Metode de încercare a componentelor supuse la perturbații electrice prin energie electromagnetică radiată în bandă îngustă – Partea 2: Camera anecoică
Prezentul document specifică o metodă de încercare cu o cameră anecoică pentru încercarea imunității componentelor electronice pentru autoturisme și vehicule comerciale (sursa de radiație în exteriorul vehiculului), indiferent de sistemul de propulsie (de exemplu, motor cu aprindere prin scânteie, motor diesel, motor electric). Dispozitivul supus încercării și cablajul (prototip sau cablaj de încercare standard) sunt supuse la perturbații electromagnetice generate în interiorul unei camere anecoice, cu dispozitive periferice fie în interiorul, fie în exteriorul camerei. Este aplicabil numai în cazul perturbațiilor provenite de la câmpurile electromagnetice continue de bandă îngustă.

Status : In vigoare
product

SR ISO 16750-5:2024

Vehicule rutiere – Condiții de mediu și încercări pentru echipamente electrice și electronice – Partea 5: Solicitări chimice
Acest document descrie solicitările chimice și se aplică pentru sisteme și componente electrice și electronice pentru vehicule, inclusiv sisteme de propulsie electrică și componente cu tensiuni maxime de lucru conform clasei de tensiune B. Descrie solicitările potențiale ale mediului și specifică încercările și cerințele recomandate pentru locația specifică de montare pe/în vehicul.

Status : In vigoare
product

SR ISO 11452-9:2024

Vehicule rutiere – Metode de încercare a componentelor supuse la perturbații electrice prin energie electromagnetică radiată în bandă îngustă – Partea 9: Emițătoare portabile
Acest document specifică metodele și procedurile de încercare a imunității electromagnetice și a componentelor electronice pentru autoturisme și vehicule comerciale la emițătoare portabile aflate în imediata apropiere, indiferent de sistemul de propulsie (de exemplu, motor cu aprindere prin scânteie, motor diesel, motor electric).

Status : In vigoare
product

SR ISO 10605:2024

Vehicule rutiere – Metode de încercare pentru perturbații electrice care provin din descărcări electrostatice
Acest document specifică metodele de încercare la descărcări electrostatice necesare pentru evaluarea modulelor electronice destinate utilizării pentru vehicule.

Status : In vigoare