SR EN 1990:2004

Eurocod: Bazele proiectării structurilor

Standardul stabileşte principii şi cerinţe pentru securitate, aptitudinea în exploatare şi durabilitatea structurilor, descrie bazele proiectării şi verificării acestora şi oferă orientări pentru aspectele contingente privind fiabilitatea structurală. Se utilizează împreună cu EN 1991 până la EN 1999 pentru proiectarea structurală a clădirilor şi a lucrărilor de construcţii inginereşti, inclusiv aspecte geotehnice, proiectarea structurilor în caz de incendiu, situaţii seismice, execuţie şi structuri tranzitorii

278,65 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 03.05.2004
Data publicării : 04.05.2004
Data anulării : 30.03.2028
Număr de pagini : 76
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: