SR EN 1992-1-2:2006

Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportării la foc

Acest standard stabileste calculul structurilor de beton în situatia accidentala a expunerii la foc.

267,93 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 06.04.2006
Data publicării : 08.04.2006
Număr de pagini : 98
ICS : 13.220.50 Rezistenta la foc a materialelor si a elementelor de constructii,91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii,91.080.40 Structuri de beton
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: