SR EN 1993-1-1:2006

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri

Eurocodul 3 se aplica cladirilor si lucrarilor de constructii civile din otel. El contine principii si conditii privind securitatea si exploatarea structurilor precum si reguli de calcul si verificare care sunt precizate în EN 1990 - Bazele calculului structurilor.

307,57 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 06.04.2006
Data publicării : 08.04.2006
Număr de pagini : 108
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii,91.080.13 Structuri de otel
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: