SR EN 1991-4:2006

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri şi rezervoare

Standardul indică principiile generale şi acţiunile pentru proiectarea structurală la silozurile de depozitare a materialelor (sub formă de particule solide) granulare şi a rezervoarelor pentru păstrarea fluidelor şi trebuie utilizat împreună cu EN 1990, cu alte părţi din EN 1992 până la EN 1999.

307,57 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.10.2006
Data publicării : 01.11.2006
Număr de pagini : 114
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: