SR EN 1993-1-6:2007

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-6: Rezistenţa şi stabilitatea plăcilor curbe subţiri

Standardul stabileşte regulile de bază pentru proiectarea structurilor de oţel realizate din plăci de forma unei plăci curbe subţiri de rotaţie.

267,93 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.07.2007
Data publicării : 02.08.2007
Număr de pagini : 94
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii,91.080.13 Structuri de otel
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: