SR EN 1991-1-1:2004

Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri

Standardul defineste actiuni si furnizeaza indicatii pentru proiectarea cladirilor si lucrarilor de constructii ingineresti, cât si aspecte geotehnice pentru urmatoarele subiecte: - greutati specifice ale materialelor de constructie si ale materialelor depozitate; - greutati proprii ale lucrarilor de constructie, - încarcari utile pentru cladiri. si indica valori nominale pentru greutati specifice ale materialelor de constructii, materiale suplimentare pentru poduri si materiale depozitate. În completare pentru materialele specifice se indica si unghiul de taluz natural

149,07 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 03.05.2004
Data publicării : 04.05.2004
Număr de pagini : 38
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: