SR EN 1008:2003

Apa de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare, încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de preparare pentru beton

Standardul stabileste conditiile pentru o apa corespunzatoare producerii betonului care se conformeaza cu EN 206-1 si descrie metode pentru evaluarea aptitudinii de utilizare a acesteia

133,58 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 25.06.2003
Data publicării : 26.06.2003
Număr de pagini : 20
ICS : 91.100.30 Beton si produse din beton
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: