SR EN 1993-1-5:2007

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor

Standardul stabileşte regulile pentru calculul plăcilor plane rigidizate şi nerigidizate solicitate în planul lor. Efectele datorate fenomenului de "shear lag", aplicării încărcărilor în planul lor şi voalarea plăcilor sunt stabilite pentru grinzi cu secţiuni I şi secţiune închisă. Sunt stabilite, de asemenea, componentele structurale plane solicitate în planul lor, cum ar fi rezervoare şi silozuri. Efectele solicitărilor din afara planului plăcilor nu fac obiectul domeniului de aplicare a acestui standard.

188,69 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.03.2007
Data publicării : 01.04.2007
Număr de pagini : 58
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii,91.080.13 Structuri de otel
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: