SR EN 1997-1:2004/AC:2009

Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale

Erata standardului modifică preambulul şi articolele următoare: 1.12, 1.6, 2.1, 2.4.2, 2.4.7.1, 6.5.3, 7.1, 7.6.2.1, 7.6.3.3, 7.6.4.2, 7.87.9, 8.1.1, 8.1.2, 8.8, 9.3.1.5, 9.3.2.2, 9.5.3, 9.6, 9.7.5, 9.8.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11.5.1 plus anexele A.5, B.2, B.3, F.2 şi C.

148,10 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.07.2009
Data publicării : 02.08.2009
Data anulării : 30.03.2028
Număr de pagini : 26
ICS : 91.010.30 Aspecte tehnice referitoare la constructii,93.020 Lucrari de terasament. Excavatii. Fundatii. Lucrari subterane
Comitet tehnic : 343 - Bazele proiectării şi eurocoduri pentru structuri

Relaţii cu alte standarde: