SR EN 12620+A1:2008

Agregate pentru beton

Acest standard stabileşte caracteristicile agregatelor şi ale filerelor, obţinute pornind de la prelucrarea materialelor naturale, artificiale sau reciclate şi a amestecurilor acestora, pentru a fi utilizate la fabricarea betonului. Acest standard european se aplică agregatelor a căror masă volumetrică reală, după uscare în etuvă, este mai mare de 22000 kg/m3 pentru toate tipurile de betoane, inclusiv pentru betoanele realizate conform EN 206-1 şi pentru betoanele utilizate la drumuri şi alte pavimente, ca şi pentru agregatele care intră în compoziţia produselor prefabricate din beton. Se aplică de asemenea, la agregatele reciclate cu densitatea cuprinsă de la 1 500 kg/m3 pănă la 2 000 kg/m3, cu limitările corespunzătoare şi agregate fine reciclate (4 mm) cu limitările corespunzătoare. Acest standard specifică, de asemenea, existenţa unui sistem de control al calităţii pentru utilizarea în controlul producţiei de fabrică şi asigură evaluarea conformităţii produselor cu prezentul standard european. Acest standard nu tratează utilizarea filerelor drept component la fabricarea cimentului sau drept altceva decât filere inerte pentru betoane.

230,28 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.09.2008
Data publicării : 02.10.2008
Număr de pagini : 58
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale,91.100.30 Beton si produse din beton
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: