SR EN 1097-2:2002

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare

Standardul stabileste metode pentru determinarea rezistentei la sfarâmare a agregatelor grosiere

162,60 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.05.2002
Data publicării : 31.05.2002
Data anulării : 30.09.2010
Număr de pagini : 32
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: