SR EN 933-7:2001

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea conţinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii în agregate

Acest standard descrie o metodă pentru determinarea conţinutului de elemente cochiliere din agregate grosiere. Aceasta se aplică atât agregatelor din surse aluvionare cât şi celor în amestec.

114,24 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 23.11.2001
Data publicării : 24.11.2001
Număr de pagini : 12
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: