SR EN 933-4:2008

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă

Acest standard stabileşte metoda de referinţă utilizată la încercarea de tip iniţială sau în caz de litigiu, pentru determinarea coeficientului de formă al agregatelor grosiere.

119,07 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 29.08.2008
Data publicării : 31.08.2008
Număr de pagini : 14
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: