SR EN 932-5:2001

Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 5: Echipament curent şi etalonare

Acest standard specifică cerinţele generale ale echipamentului uzual, procedurile de etalonare şi reactivii pentru încercările asupra proprietăţilor agregatelor.

128,75 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 23.11.2001
Data publicării : 24.11.2001
Data anulării : 31.07.2012
Număr de pagini : 18
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: