SR EN 932-3:1998

Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3: Procedură şi terminologie pentru descriere petrografică simplificată

Standardul stabileste procedura de urmat pentru examenul petrografic al agregatelor în scopul de a stabili un nomenclator general. Standardul trateaza numai agregatele de origine naturala

123,91 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 17.06.1998
Data publicării : 18.06.1998
Data anulării : 29.07.2022
Număr de pagini : 16
ICS : 19.120 Analiza dimensionala a particulelor. Cernere,91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: