SR EN 1744-1:2004

Încercări pentru determinarea proprietăţilor chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiza chimică

Standardul stabileste metodele de lucru pentru analiza chimica a agregatelor. Standardul descrie metodele de lucru de referinta si o metoda alternativa care, în anumite cazuri, poate fi considerata ca da rezultate echivalente. Daca se utilizeaza alte metode, este necesar sa se precizeze ca rezultatele obtinute sunt echivalente cu cele obtinute prin metoda de referinta

230,28 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.06.2004
Data publicării : 01.07.2004
Data anulării : 10.12.2010
Număr de pagini : 58
ICS : 71.040.40 Metode de analize chimice,91.100.25 Produse pentru constructii de teracota
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: