SR EN 933-8:2001

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip

Acest standard stabileşte o metodă pentru determinarea valorii echivalentului de nisip a fracţiunii 0/2 mm din agregatele fine şi din toate agregatele. Standardul se aplică agregatelor naturale.

128,75 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 23.11.2001
Data publicării : 24.11.2001
Data anulării : 29.06.2012
Număr de pagini : 18
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: