SR EN 196-2:2006

Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimenturilor

Acest standard stabileste metodele pentru analiza chimica a cimenturilor. Acest standard descrie metodele de referinta si, în anumite cazuri, o metoda alternativa care poate sa fie considerata ca fiind echivalenta. In caz de litigiu, se utilizeaza numai metodele de referinta. Orice alte metode pot fi utilizate cu conditia ca sa fie etalonate, fie fata de metodele de referinta sau fata de materialele de referinta acceptate la nivel international, pentru a demonstra echivalenta lor. Acest standard descrie metode care se aplica în principal pentru cimenturi, dar care pot de asemenea sa fie aplicate materialelor lor componente. Ele pot de asemenea sa fie aplicate si altor materiale ale caror standarde solicita aceste metode. Standardele de specificatii precizeaza metodele care sunt utilizate.

230,28 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.01.2006
Data publicării : 01.02.2006
Data anulării : 29.11.2013
Număr de pagini : 52
ICS : 91.100.10 Ciment. Ipsos. Var. Mortar
Comitet tehnic : 111 - Ciment, var şi ipsos

Relaţii cu alte standarde: