SR EN 1744-5:2007

Încercări pentru determinarea proprietăţilor chimice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea conţinutului de cloruri solubile în acid

This European Standard specifies the procedure for the determination of acid soluble chloride salts which may be present in aggregates. This test is suitable for aggregates where the chloride content does not derive directly from contact with, or immersion in, saline water. Examples of such aggregates are: recycled aggregates containing hydrated cement, where chloride may be bound as calcium chloroaluminates; and some aggregates from desert areas where chloride is occluded within the aggregate particles.

109,40 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.03.2007
Data publicării : 01.04.2007
Număr de pagini : 9
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton