SR EN 1367-4:2008

Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 4: Determinarea contracţiei la uscare

Acest standard stabileşte metoda pentru încercarea de tip şi în caz de litigiu, pentru determinarea influenţei agregatelor asupra contracţiei la uscare a betoanelor. Pentru alte scopuri, în particular de control al producţiei în fabrică, pot fi utilizate alte metode cu condiţia să fie stabilită o relaţie valabilă cu metoda de referinţă.

123,91 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 29.08.2008
Data publicării : 31.08.2008
Număr de pagini : 16
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: