SR EN 933-9:2001

Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea părţilor fine. Încercare cu albastru de metilen

Acest standard descrie metoda de determinare a valorii de albastru de metilen pentru fracţiunea 0/2 mm de agregate fine sau pentru toate agregatele. În anexa A a standardului este specificată o procedură pentru determinarea valorii de albastru de metilen a fracţiunii 0/0,125 mm.

123,91 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 23.11.2001
Data publicării : 24.11.2001
Data anulării : 15.12.2009
Număr de pagini : 16
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: