SR EN 1097-1:1998

Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval)

Standardul stabileste o metoda pentru masurarea rezistentei la uzura a unui esantion de agregat, în prezenta apei sau în stare uscata. Standardul se aplica agregatelor naturale si artificiale utilizate la cladiri si lucrari publice

123,91 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 17.06.1998
Data publicării : 18.06.1998
Data anulării : 30.06.2011
Număr de pagini : 16
ICS : 91.100.15 Materiale si produse minerale
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: