SR EN 1367-1:2007

Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

Acest standard specifică metoda de determinare care furnizează informaţia privind modul în care se comportă agregatele atunci când sunt supuse la o acţiune ciclică de îngheţ-dezgheţ. Rezultatele obţinute prin aplicarea metodei furnizează un mijloc de evaluare a rezistenţei agregatelor la această formă de alterare. Încercarea se aplică agregatelor cu mărimea granulelor (clasa granulară) cuprinsă între 4 mm şi 63 mm.

119,07 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.07.2007
Data publicării : 02.08.2007
Număr de pagini : 14
ICS : 91.100.30 Beton si produse din beton
Comitet tehnic : 321 - Beton şi prefabricate din beton

Relaţii cu alte standarde: