SR EN 1538+A1:2015

Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Pereţi mulaţi

Acest standard european stabileşte principiile generale pentru execuţia pereţilor mulaţi utilizaţi fie ca pereţi de susţinere fie ca pereţi de etanşare. Acest standard tratează doar structurile construite într-o tranşee excavată sub un fluid stabilizator sau în uscat, la care pământul este îndepărtat şi înlocuit de beton sau noroi, având grosimea peretelui B ≥ 40 cm. Pereţii mulaţi pot fi structuri permanente sau temporare.

206,11 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 27.11.2015
Număr de pagini : 50
ICS : 93.020 Lucrari de terasament. Excavatii. Fundatii. Lucrari subterane
Comitet tehnic : 361 - Geotehnică

Relaţii cu alte standarde: