SR EN 10248-2:1996

Palplanşe laminate la cald din oţeluri nealiate. Partea 2:Toleranţe de formă şi la dimensiuni

Standardul stabileste tolerantele la dimensiuni, la perpendicularitatea extremitatilor, la rectilinitatea si la masa palplanselor laminate la cald din oteluri nealiate

119,07 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 04.07.1996
Data publicării : 05.07.1996
Număr de pagini : 14
ICS : 77.140.70 Profile din otel
Comitet tehnic : 42 - Oţeluri şi feroaliaje

Relaţii cu alte standarde: