SR EN 60269-1:2008

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale

Această parte a SR EN 60269 se aplică siguranţelor fuzibile cu elemente de înlocuire limitatoare de curent cu fuziune închisă şi cu o capacitate de rupere egală sau mai mare de 6 kA, destinate să asigure protecţia circuitelor de curent alternativ de frecvenţă industrială a căror tensiune nominală nu depăşeşte 1 000 V, sau a circuitelor de curent continuu a căror tensiune nominală nu depăşeşte 1 500 V.

267,93 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 31.01.2008
Data publicării : 02.02.2008
Număr de pagini : 88
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: