SR EN 60269-4:2008

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire utilizate pentru protecţia dispozitivelor cu semiconductoare

Această parte a SR EN 60269 se aplică elementelor de înlocuire destinate pentru utilizare în echipamente care conţin dispozitive cu semiconductoare pentru circuite cu tensiuni nominale până la 1 000 V în curent alternativ sau până la 1 500 V în curent continuu şi de asemenea pentru circuite cu tensiuni nominale mai mari.

188,69 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.01.2008
Data publicării : 02.02.2008
Data anulării : 01.09.2012
Număr de pagini : 56
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: