SR HD 60269-3:2008

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii casnice şi similare). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A până la F

Acest standard este împărţit în şase sisteme de siguranţe fuzibile, fiecare tratând un exemplu specific de siguranţe fuzibile standardizate destinate să fie utilizate de către persoane necalificate: - Sistem de siguranţe fuzibile A: Sistem de siguranţe fuzibile de tip D - Sistem de siguranţe fuzibile B: Siguranţe fuzibile cilindrice (Sistem de siguranţe fuzibile cilindrice NF) - Sistem de siguranţe fuzibile C: Siguranţe fuzibile cilindrice (Sistem de siguranţe fuzibile cilindrice BS) - Sistem de siguranţe fuzibile D: Siguranţe fuzibile cilindrice (Sistem de siguranţe fuzibile cilindrice italiene) - Sistem de siguranţe fuzibile E: Siguranţe fuzibile tip pin - Sistem de siguranţe fuzibile F: Elemente de înlocuire cilindrice pentru utilizare în fişele prizelor de curent (Sistem de siguranţe fuzibile pentru fişe cu siguranţe fuzibile BS)

426,42 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 31.01.2008
Data publicării : 02.02.2008
Data anulării : 01.09.2013
Număr de pagini : 158
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: