SR HD 472 S1:2002

Tensiuni nominale ale reţelelor electrice de distribuţie publică de joasă tensiune

85,68 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 25.11.2002
Data publicării : 26.11.2002
Data anulării : 05.09.2014
Număr de pagini : 8
ICS : 29.020 Electrotehnica în general
Comitet tehnic : 167 - Aspecte referitoare la parametrii sistemelor electroenergetice, conectarea generatoarelor la reţele electrice şi interfaţa utilizatorului cu reţeaua inteligentă

Relaţii cu alte standarde: