SR EN 60269-1:2008/A1:2010

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale

Acest amendament modifică şi suplimentează articole din standardul SR EN 60269-1:2008. S-au modificat articolele 6, 7, 8 şi s-a adăugat anexa E.

109,46 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 28.02.2010
Data publicării : 02.03.2010
Număr de pagini : 20
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: