SR EN 60269-1:2001

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale

Standardul se aplică siguranţelor fuzibile cu elemente de înlocuire limitatoare de curent cu fuziune închisă şi cu o capacitate de rupere egală sau mai mare de 6kA destinate să asigure protecţia circuitelor de curent alternativ de frecvenţă industrială a căror tensiune nominală nu depăşeşte 1000 V sau a circuitelor de curent continuu a căror tensiune nominală nu depăşeşte 1500 V

208,51 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.03.2001
Data publicării : 31.03.2001
Data anulării : 01.03.2010
Număr de pagini : 68
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: