SR EN 60269-1:2001/A1:2005

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale

Acest amendament modifică şi suplimentează articole din SR EN 60269-1:2001.

129,78 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 22.12.2005
Data publicării : 24.12.2005
Data anulării : 01.03.2010
Număr de pagini : 22
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: