SR EN 60269-1:2008/A2:2015

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale

Acest amendament completează şi modifică paragrafele 1.2, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 8.3, 8.4, B.1 şi E.2 din SR EN 60269-1:2008.

105,28 Lei

Status : In vigoare
Data aprobării : 30.04.2015
Număr de pagini : 12
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: