SR EN 60269-2+A1:2001

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate la persoane calificate (siguranţe fuzibile pentru aplicaţii industriale)

Standardul cuprinde prescripţii referitoare la siguranţele fuzibile de joasă tensiune, utilizate în instalaţii industriale de către persoane calificate

89,64 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 30.04.2001
Data publicării : 01.05.2001
Data anulării : 15.03.2010
Număr de pagini : 10
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: