SR EN 60269-2+A1:2001/A2:2003

Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate a fi utilizate de persoane autorizate (siguranţe fuzibile pentru aplicaţii industriale)

Acest amendament modifică articole din SR EN 60269-2+A1:2001.

81,72 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 19.05.2003
Data publicării : 20.05.2003
Data anulării : 15.03.2010
Număr de pagini : 6
ICS : 29.120.50 Sigurante fuzibile si alte aparate de protectie la scurtcircuit
Comitet tehnic : 12 - Siguranţe electrice

Relaţii cu alte standarde: