SR EN 60947-1:2005

Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale

Acest standard se aplica, atunci când este prescris în standardul de echipament corespunzator, aparatajului de joasa tensiune, denumit în cele ce urmeaza "echipament", si destinat a fi racordat în circuite a caror tensiune nominala nu depaseste 1 000 V în curent alternativ sau 1 500 V în curent continuu.

485,87 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 28.03.2005
Data publicării : 29.03.2005
Data anulării : 01.07.2010
Număr de pagini : 184
ICS : 29.130.20 Aparate de conectare si comanda de joasa tensiune
Comitet tehnic : 9 - Aparataj electric de joasă tensiune

Relaţii cu alte standarde: