SR EN 61000-4-5:1999

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de încercare şi de măsurare. Secţiunea 5: Încercări de imunitate la unde de şoc

Standardul se referă la cerinţele de imunitate pentru echipamente la metodele de încercare şi la gama de niveluri de încercare recomandate, la undele de şoc unidirecţionale cauzate de supratensiunile provocate de fenomenele tranzitorii produse de trăsnete şi comutaţie

181,93 Lei

Status : Anulat
Data aprobării : 27.05.1999
Data publicării : 28.05.1999
Data anulării : 01.10.2009
Număr de pagini : 38
ICS : 33.100.20 Imunitate
Comitet tehnic : 23 - Măsurare, comandă şi automatizare în procesele industriale

Relaţii cu alte standarde: